Tin HRA
2017_HT tháng 3: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực - Nền tảng để quản trị nhân sự trở thành đối tác chiến lược
Cập nhật: 03-04-2017
Các tin đã đăng
Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website