Tin HRA
2017_Hội thảo T7: HĐLĐ - Kiểm soát rủi ro khi giao kết, thực hiện & chấm dứt
Cập nhật: 28-07-2017
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Phân bổ KPI
Thời gian: 8h00-12h00, Sáng Chủ nhật, 27/5/2018
Địa điểm:Tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website