Tin HRA
HRA - Ứng dụng KPI trong Quản trị doanh nghiệp Hiện đại - Hội thảo Thường niên 2017
Cập nhật: 07-09-2017
Các tin đã đăng
Tin HRA
2nd Annual HR Analytics
Asean Summit
9th - 10th April 2019.
Sheraton Imperial Kuala Lumpur


Information

Registration Form


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website