Chương trình định kỳ
[2016.09.18] HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ & HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CHO MỘT TỔ CHỨC NĂNG ĐỘNG VÀ BỀN VỮNG HƠN
Cập nhật: 23-08-2016
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Phân bổ KPI
Thời gian: 8h00-12h00, Sáng Chủ nhật, 27/5/2018
Địa điểm:Tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website