Chương trình định kỳ
[2016.09.18] HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ & HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CHO MỘT TỔ CHỨC NĂNG ĐỘNG VÀ BỀN VỮNG HƠN
Cập nhật: 23-08-2016
Các tin đã đăng
Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website