Chương trình định kỳ
[2016.09.18] HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ & HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CHO MỘT TỔ CHỨC NĂNG ĐỘNG VÀ BỀN VỮNG HƠN
Cập nhật: 23-08-2016
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Bước tiến tất yếu của QTNS
trước Cách mạng công nghiệp 4.0 và Thế hệ Z

Thời gian: 13h00-17h00, Thứ 7, 14/7/2018
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website