Chương trình định kỳ
[2016.09.18] HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ & HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CHO MỘT TỔ CHỨC NĂNG ĐỘNG VÀ BỀN VỮNG HƠN
Cập nhật: 23-08-2016
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA
Hội thảo Chuyên môn
Xu thế và Kỹ thuật phỏng vấn
tuyển dụng hiệu quả
trong cách mạng công nghiệp 4.0

Thời gian: 8h00-12h00, Chủ Nhật, ngày 18/11/2018.
Địa điểm: Tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website