Tin tức Nhân sự
Nghề Quản lý nhân sự - Thấu hiểu từng con người trong tổ chức
Cập nhật: 00-00-0000
Nguồn: hieuhoc.com
Các tin đã đăng
Tin HRA
2nd Annual HR Analytics
Asean Summit
9th - 10th April 2019.
Sheraton Imperial Kuala Lumpur


Information

Registration Form


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website