Ban Điều hành HRA
Tiến sĩ Nguyễn Thế Vinh - Phó Chủ tịch/Trưởng ban Truyền Thông đối ngoại
Cập nhật: 06-03-2014
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Phân bổ KPI
Thời gian: 8h00-12h00, Sáng Chủ nhật, 27/5/2018
Địa điểm:Tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website