Ban Điều hành HRA
Bà Nguyễn Thị Nam Phương - Phó Chủ Tịch/Trưởng ban Chiến lược Nguồn Nhân Lực.
Cập nhật: 06-03-2014
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA

Event tiếp theo
13:00 -  18:00, ngày 31/03/2018
BẢO HIỂM XÃ HỘI 2018 - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội

===========================


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website