Ảnh hội viên HRA
Nguyễn Thị Minh Thu
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Ngọc Quyên
Phạm Bình Hà
Dương Thị Thúy Hằng
Đinh Phương Ly
Nguyễn Thị Bích Hồng
Nguyễn Thị Hà Lan
Hà Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Trí Thanh
Lê Thị Thu Hương
Võ Thu Hằng
Vũ Thị Mai Thu - Chủ tịch HRA
Cồ Thị Hoa
Trang : 1 2 3 4 5
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Phân bổ KPI
Thời gian: 8h00-12h00, Sáng Chủ nhật, 27/5/2018
Địa điểm:Tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website