Tổng kết 2011 và họp BĐH nhiệm kỳ 2012
Những bước nhảy xitin
Quà của hiệp hội do Chủ tịch trao tặng
Phần quà của game
Chị Bích Huyền chia sẻ
Ban dieu hanh moi ra mat
tk2011
Bình Hà-Quốc Công
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
Sự kiện HRA
Hội thảo Chuyên môn
Xu thế và Kỹ thuật phỏng vấn
tuyển dụng hiệu quả
trong cách mạng công nghiệp 4.0

Thời gian: 8h00-12h00, Chủ Nhật, ngày 18/11/2018.
Địa điểm: Tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website