Tổng kết 2011 và họp BĐH nhiệm kỳ 2012
Những bước nhảy xitin
Quà của hiệp hội do Chủ tịch trao tặng
Phần quà của game
Chị Bích Huyền chia sẻ
Ban dieu hanh moi ra mat
tk2011
Bình Hà-Quốc Công
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
tk2011
Sự kiện HRA
Hội thảo Thường niên
Văn hóa tổ chức
và Sức mạnh của Truyền thông nội bộ

Thời gian: 8h00-17h00, Chủ Nhật, ngày 23/9/2018
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website