Ngày hội giao lưu sinh viên
HRA với sinh viên
Thư viện Tạ Quang Bửu
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
HRA _NGày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Bước tiến tất yếu của QTNS
trước Cách mạng công nghiệp 4.0 và Thế hệ Z

Thời gian: 13h00-17h00, Thứ 7, 14/7/2018
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website