Ngày hội giao lưu sinh viên
HRA với sinh viên
Thư viện Tạ Quang Bửu
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
HRA _NGày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Sự kiện HRA
Hội thảo Chuyên môn
Xu thế và Kỹ thuật phỏng vấn
tuyển dụng hiệu quả
trong cách mạng công nghiệp 4.0

Thời gian: 8h00-12h00, Chủ Nhật, ngày 18/11/2018.
Địa điểm: Tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website