Ngày hội giao lưu sinh viên
HRA với sinh viên
Thư viện Tạ Quang Bửu
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
HRA _NGày hội giao lưu sinh viên
Ngày hội giao lưu sinh viên
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Phân bổ KPI
Thời gian: 8h00-12h00, Sáng Chủ nhật, 27/5/2018
Địa điểm:Tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website