Sự kiện trong năm 2022

Sự kiện trong năm 2022

Hội thảo” Để nội quy lao động không còn là ác mộng của nhà quản lý nhân sự”

30/05/2022
Nội quy lao động góp phần chuẩn hóa các hành vi, quan hệ ứng xử trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; là cơ sở để xử lý kỷ luật lao... 

HỘI THẢO ONLINE CHUYÊN MÔN “CHUYỂN ĐỔI SỐ – ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN”

14/04/2022
HỘI THẢO ONLINE CHUYÊN MÔN  CHUYỂN ĐỔI SỐ – ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN Chuyển đổi kỹ thuật số được thể hiện trong việc... 
Kết nối HRA