Sự kiện

Sự kiện

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020 ĐIỀU CHỈNH CỦA HRA(Từ 29/3/2020)

05/05/2020
 HIỆP HỘI NHÂN SỰ HUMAN RESOURCES ASSOCIATION (HRA)   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020 ĐIỀU CHỈNH CỦA HRA Từ 29/3/2020 Thời gian Chủ đề các... 

The Ultimate Guide to Employer Brand (Digital x Hightech)

05/05/2020
Dear HRA members, Mayo  Vietnam would like to invite you and HR Association to attend a Webinar on “Innovative ways to build an appealing employer brand using Digital platform and... 

Unleashing Technology that Digitizes the Workforce (16-17 June 2020)

05/05/2020
  100% Online | Free to Participate | Earn SHRM Credits | No travel Required  Hi HRA members, Every year, the impact of technology on human resources gains strength. By... 

Hội thảo “Quản trị và phát triển nhân tài dựa trên thế mạnh”

24/08/2019
Liên kết đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây Phí tham dự và thông tin chuyển khoản: 1. Phí tham dự: chuyển trước 17h00 ngày 23/09/2019 (bao gồm:... 

HỘI THẢO: TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN – NHỮNG SÁNG TẠO VƯỢT BẬC CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4.0

20/06/2019
Liên kết đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây Hạn đăng ký: trước ngày 08/07/2019. Phí tham dự chuyển trước 17h00 ngày 08/07/2019 • Chưa là hội... 

HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM TỐT

22/05/2019
Thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật: Tại đây   Link đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây   Link Khảo sát hiện trạng hệ thống quản... 
12