Sự kiện

Sự kiện

HỘI THẢO: TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN – NHỮNG SÁNG TẠO VƯỢT BẬC CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4.0

20/06/2019
Liên kết đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây Hạn đăng ký: trước ngày 08/07/2019. Phí tham dự chuyển trước 17h00 ngày 08/07/2019 • Chưa là hội... 

HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM TỐT

22/05/2019
Thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật: Tại đây   Link đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây   Link Khảo sát hiện trạng hệ thống quản... 

HRA – Hội thảo chuyên môn: Phân bổ KPI

08/09/2018
“Có rất nhiều quan điểm khác nhau về KPI, người bảo cần, người bảo không cần, người làm đơn giản, người làm phức tạp. Có nhiều doanh nghiệp... 
12