24
08/19

Hội thảo “Quản trị và phát triển nhân tài dựa trên thế mạnh”

Liên kết đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây
Phí tham dự và thông tin chuyển khoản:
1. Phí tham dự: chuyển trước 17h00 ngày 23/09/2019 (bao gồm: 1 bữa ăn trưa, 2 bữa teabreak, phòng hội thảo tiêu chuẩn 5*, nội dung hội thảo tiêu chuẩn quốc tế):
– Hội viên HRA: 399.000 VNĐ/người
– Chưa là hội viên HRA: 999.000 VNĐ/người
2. Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Nguyen Thi Van
VIB Hà Nội 088704060185518
Ghi rõ: [HRA_HTTN_Hoten_số điện thoại]
Hẹn gặp lại Anh/chị tại Hội thảo!