Giám đốc

Giám đốc

Đối tác Expertrans. com tuyển Giám đốc kinh doanh (08/04/2019)

1. Mô tả công việc: Tìm hiểu thị trường và đưa sản phẩm dự án là Bông vải sợi hiện có của công ty ra thị trường nước ngoài: Tây Ban Nha,... 
Kết nối HRA