Văn bản Pháp luật

Văn bản Pháp luật

Thông tư 59.2015 BLĐTBXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Thông tư T54-2015BLĐTBXH thời gian làm việc

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Thông tư 47.2015 BLÐTBXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Thông tư 23.2015 BLĐTBXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Nghị định 05.2015 Hướng dẫn BLLĐ

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bộ luật lao động 2012-52_VBHN-VPQH_410543

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bộ luật lao động số 10.2012.QH13

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Kết nối HRA