22
05/19

HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM TỐT

image.png Thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật: Tại đây

 image.png Link đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây

 image.png Link Khảo sát hiện trạng hệ thống quản trị doanh nghiệp 2019 (người tham gia Khảo sát sẽ nhận báo cáo từ Công ty Tư vấn Quản lý OCD): Tại đây