Tọa đàm Online ”Đo lường mức độ sẵn sàng và chuyển đổi tổ chức của đội ngũ nhân tài“ (28/06/2021)

🌈TIN HỘI THẢO🎊
🌻Workshop online ”Đo lường mức độ sẵn sàng và chuyển đổi tổ chức của đội ngũ nhân tài“ do ban Chiến lược nguồn nhân lực tổ chức đã thành công và đem lại nhiều thú vị và trải nghiệm cho các hội viên HRA đăng ký tham gia.
🌻Diễn giả Lê Nhật Trường Chinh– Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển tổ chức đã có những chia sẻ thú vị giúp các Giám đốc nhân sự đảm nhiệm tốt các vai trò tư vấn nội bộ; có thể biến những yêu cầu trừu tượng của ban lãnh đạo trong nhiệm vụ phát triển tổ chức thành những công việc, mục tiêu cụ thể và có lộ trình triển khai rõ ràng.
Trước buổi hội thảo các hội viện đều được đăng ký tham gia trải nghiệm bảng câu hỏi tính cách trait map để đánh giá bản thân. Bảng báo cáo chi tiết gồm 24 trang sẽ cho anh chị có những trải nghiệm từ chính cá nhân mình về :
🚩Phân tích được đặc tính tổ chức theo phòng/ ban /bộ phận
🚩Định hướng xu hướng lãnh đạo cá nhân giúp nắm rõ tố chất lãnh đạo trong từng nhân sự
🚩Nắm rõ phong cách tư duy, phương pháp làm việc, cách giải quyết xung đột của từng phòng ban và nhân sư
🚩Ngoài ra còn nắm được các đặc tính khác như: Phong cách hội thoại, phong cách tương tác, hướng theo kết quả hay hướng theo con người.
☘Với phần trải nghiệm làm bài tập tất cả các nhóm đều được chia sẻ kết quả thảo luận về phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc của tổ chức và xác định được nội dung và lộ trình chuyển đổi tổ chức trong giai đoạn chuyển đối số và Thời đại VUCA.
🔥Ngoài ra các giám đốc nhân sự còn cần phải lựa chọn đưa ra được các giải pháp chuẩn phù hợp với tổ chức khi chuyển đổi là nhóm giải pháp phát triển tổ chức hay nhóm giải pháp quản trị và phát triển nhân tài.
🔥Chị Nam Phương- Phó chủ tịch hiệp hội nhân sự HRA đã có những ý tưởng cho chuỗi topic về chủ đề phát triển tổ chức tiếp theo và câu hỏi cho cho chúng ta: Hr sẽ làm gì để sẵn sàng cho chuyển đổi số?
🔥Kết thúc buổi hội thảo Anh Phạm Ngọc Tùng – Chủ tịch HRA có gửi lời cảm ơn sâu sắc đến diễn giả Lê Nhật Trường Chinh, cảm ơn Ban chiến lược nguồn nhân lực đã kết nối và triển khai thành công hội thảo, cảm ơn sự tham gia của các anh chị hội viên HRA.