Doanh nghiệp tuyển dụng

Doanh nghiệp tuyển dụng

ManpowerGroup Việt Nam: Cùng doanh nghiệp tháo gỡ bài toán khó về nhân sự trong đại dịch và CMCN 4.0 (20/09/2021)

Cuộc CMCN 4.0 với sự phát triển vũ bão của công nghệ và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tác động hầu hết các lĩnh... 

[OCD] Tuyển vị trí Giám Đốc Dịch Vụ Đào Tạo (18/03/2020)

A. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1) Xây dựng chiến lược phát triển Dịch vụ Đào tạo 2) Quản lý Chương trình Đào tạo: Lập kế hoạch triển khai Chương... 
Kết nối HRA