Góc nhìn chuyên gia

Góc nhìn chuyên gia

Xu hướng nhân sự 2019 từ góc nhìn chuyên gia (04/04/2019)

Chứng kiến sự lặp đi lặp lại của những xu hướng nhân sự không quá mới mẻ trong những năm qua, các nhà nhân sự, trong đó có bạn liệu có đang... 

Vị thế của Việt Nam (04/04/2019)

Bạn có thể bắt gặp những lời chúc vì hòa bình ở bất kỳ đâu trong những ngày này. Hiếm có khi nào mà khái niệm quen thuộc “hội nghị thành... 

Chất xám chảy đi (04/04/2019)

Trong hai mươi năm qua, tôi làm việc nhiều với khái niệm “lãnh đạo” và các khía cạnh của nó. Năm 1995, tôi thành lập tổ chức phi lợi... 
Kết nối HRA