Liên hệ

 

HIỆP HỘI NHÂN SỰ
(Human Resources Association - HRA)


 
Hãy điền đầy đủ thông tin vào form dưới và gửi cho HRA chúng tôi.
Hoặc gửi về địa chỉ email info@hravn.net
Người liên hệ:  (*)
Tổ chức:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:  (*)
Fax:
Mã bảo vệ :    (*)
Nội dung yêu cầu:
    
  (*) Trường bắt buộc phải nhập
Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website