Tài liệu nhân sự

Tài liệu nhân sự

Tài liệu Hội thảo “Chấm dứt hợp đồng lao động” – 21/07/2024

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Một số giải pháp nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích trong quan hệ lao động”

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo “Học tập trên nền tảng AI: Chuyển dịch hoạt động đào tạo và phát triển năng lực trong tổ chức” – 30/05/2024

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo “Mô hình quản trị nhân sự hiệu quả – Chìa khóa xây dựng tổ chức hiệu suất cao” – 13/04/2024

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm ““Phân tích số liệu về Lương & Phúc lợi – Cách sử dụng dữ liệu để xây dựng ngân sách hiệu quả” – 29/12/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng – Khởi nguồn từ trải nghiệm nhân viên” – 07/12/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo “Đàm phán tại nơi làm việc để xử lý xung đột trong quan hệ lao động” – 19/11/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Xu hướng nhân tài 2024 và Bí quyết cho nhà Tuyển dụng” – 14/11/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Đòn bẩy hiệu suất” – 21/10/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả” – 30/09/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA