Tài liệu nhân sự

Tài liệu nhân sự

Tài liệu Hội thảo “Mô hình quản trị nhân sự hiệu quả – Chìa khóa xây dựng tổ chức hiệu suất cao” – 13/04/2024

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm ““Phân tích số liệu về Lương & Phúc lợi – Cách sử dụng dữ liệu để xây dựng ngân sách hiệu quả” – 29/12/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng – Khởi nguồn từ trải nghiệm nhân viên” – 07/12/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo “Đàm phán tại nơi làm việc để xử lý xung đột trong quan hệ lao động” – 19/11/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Xu hướng nhân tài 2024 và Bí quyết cho nhà Tuyển dụng” – 14/11/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Đòn bẩy hiệu suất” – 21/10/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả” – 30/09/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

The future of Human Resources 2030 – Deloitte

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo thường niên 2023 “Lãnh đạo linh hoạt – Ứng biến trong môi trường vạn biến” – 20/09/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bản tin Cập nhật thị trường Lao động Hà Nội – Quý II/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA