Đối tác - Nhà Tài trợ
Các Đối tác chính của HRA
Cập nhật: 03-03-2014
Sự kiện HRA

Event tiếp theo
Chiều Thứ 7, 15/7
Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

Hội thảo: HĐLĐ - Kiểm soát RR khi giao kết, thực hiện & chấm dứt

===========================
Event đã thực hiện 2017:
Sáng chủ nhật 19/3/2017
[Hội thảo thường kỳ] HRIS: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực - Nền tảng để quản trị nhân sự trở thành đối tác chiến lược

Sáng Chủ nhật, 14/5
Xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng - Yếu tố quan trọng để thu hút nhân sự trung & cao cấp

===========================

Event theo lịch

Cả ngày Chủ nhật, 24/9
KPI và BSC trong đánh giá hiệu quả làm việc
Khảo sát KPI cho Hội thảo: 
http://bit.ly/HRA_KhaosatKPI


Cả ngày Thứ 7, ngày 11/11
Lãnh đạo truyền cảm hứng 

 

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website