Họp định kỳ 11/2011 - Sử dụng mạng XH
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Trang : 1 2
Sự kiện HRA
Hội thảo Thường niên
Văn hóa tổ chức
và Sức mạnh của Truyền thông nội bộ

Thời gian: 8h00-17h00, Chủ Nhật, ngày 23/9/2018
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website