Họp định kỳ 11/2011 - Sử dụng mạng XH
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Social Media
Trang : 1 2
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Bước tiến tất yếu của QTNS
trước Cách mạng công nghiệp 4.0 và Thế hệ Z

Thời gian: 13h00-17h00, Thứ 7, 14/7/2018
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website