The World HR Congress 2020 – 6th~8th July 2020 (07/02/2020)

Đại hội nhân sự thế giới năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 7 năm 2020 tại Srilanka. Chào mừng tất cả các chuyên gia nhân sự tham gia sự kiện, với mức giảm giá 10% cho các thành viên HRA.

The world HR congress 2020 will be held from 6 to 8 July 2020 in Srilanka. Welcome all HR professionals to join the event, with 10% discount for HRA members.

ACE có thể tham khảo link sau để biết thêm về chương trình:
Kết nối HRA