Tin HRA

Tin HRA

[PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHÂN SỰ] Phần cuối: Tổng kết (05/10/2022)

Hội thảo chuyên môn “Phân tích dữ liệu nhân sự – Chìa khóa thành công cho các quyết định nhân sự” của ban Lương, Thưởng và Phúc... 

[PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHÂN SỰ] Phần 4: Quản trị nhân sự dựa trên dữ liệu – Data driven HRM (22/09/2022)

Quản trị nhân sự dựa trên dữ liệu – Data driven HRM Theo tạp chí Harvard Business Review, 91,9% trong số 1000 công ty thuộc danh sách Fortune đang tăng... 

[PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHÂN SỰ] Phần 3: Hiệu ứng bức tường Boudreau trong phân tích dữ liệu nhân sự (21/09/2022)

Hiệu ứng bức tường Boudreau trong phân tích dữ liệu nhân sự “Bức tường” này lần đầu tiên được đề cập bởi Boudreau và Cascio (2010) và... 

[PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHÂN SỰ] Phần 2: Tầm quan trọng của phân tích dữ liệu nhân sự (19/09/2022)

Thời đại số khiến cho việc phân tích dữ liệu trở nên vô cùng quan trọng. Phân tích dữ liệu là cơ sở nền tảng dẫn dắt đa phần các quyết... 

[PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHÂN SỰ] Phần 1: Tổng quan về số liệu (17/09/2022)

Mọi người đều biết con người là tài sản lớn nhất của tổ chức. Quả đúng là vậy, bộ phận nhân sự dường như vẫn đang chiến đấu để... 

Hội thảo “PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHÂN SỰ – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ” (17/09/2022)

Phân tích dữ liệu nhân sự giúp các chuyên gia nhân sự và ban lãnh đạo Công ty đưa ra các quyết định quan trọng dựa trên “định hướng dữ liệu”.... 

[TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỚI CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ] Những khoảnh khắc đáng nhớ (19/08/2022)

Vậy là Hội thảo thường niên do Hiệp hội Nhân sự HRA tổ chức với chủ đề “Từ chiến lược kinh doanh tới chiến lược nhân sự” đã... 

[TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỚI CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ] Phần cuối: Tổng kết (18/08/2022)

Các Anh Chị Hội viên và Khách tham dự Hội thảo thân mến, Mặc dù Hội thảo năm “TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỚI CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ” đã khép... 

[TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỚI CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ] Phần 3: Mối quan hệ giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược Nhân sự (01/08/2022)

TIN HỘI THẢO: “TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ” Phần 3: Mối quan hệ giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược Nhân sự. Link... 

[TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỚI CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ] Phần 2: Chiến lược kinh doanh và Chiến lược Nhân sự – Những góc nhìn đa chiều (29/07/2022)

TIN HỘI THẢO: “TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ” Phần 2: Chiến lược kinh doanh và Chiến lược Nhân sự – Những góc nhìn... 
Kết nối HRA